Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Færdsel på is i Frederikssund Kommune

Gå kun ud på på is når det er skiltet som tilladt. Færdsel på is er på eget ansvar.

Isen skal være minimum 13 cm tyk før det er sikkert at færdes på isen.

Vej og Park måler løbende is tykkelserne på alle kommunale søer og gadekær, og opsætter skilte hvor isen er sikker.

Sø/gadekær

Istykkelse

Dalby gadekær 0
Krogstrup gadekær 0
Gerlev gadekær 0
Kyndby gadekær 0
Over Draaby gadekær 0
Tørslev gadekær 0
 
Ferslev gadekær 0
Venslev gadekær 0
Vejleby gadekær 0
Vellerup gadekær 0
Skibby gadekær 0
Sønderby gadekær 0
Østby gadekær 0
Skuldelev gadekær 0
Onsved gadekær 0
   
Kongshøjparken 0
Hans Atkesmose østlige del 0
Hørup gadekær 0
Kvinderup gadekær 0
Burresø 0
Slotsmosen 0
   
Lillerørbæk gadekær 0
St.Rørbæk gadekær 0
Oppesundby gadekær 0
Grønlien grusgrav to steder 0
Ådalen flere steder 0
Vinge deltaet 0

Politibekendtgørelsen om færdsel på isen:

I medfør af § 15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005, om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentliges sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

§ 1 Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds.
§ 2 Forbuddet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.
§ 3 Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af politibekendtgørelsen nr. 511 af 20. januar 2005, §18.
§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.

Politidirektøren i Nordsjælland