Frederikssund Kommunes logo

Færdsel på is i Frederikssund Kommune

Gå kun ud på på is når det er skiltet som tilladt. Færdsel på is er på eget ansvar.

Isen skal være minimum 13 cm tyk før det er sikkert at færdes på isen.

Vej og Park måler løbende istykkelserne på alle kommunale søer og gadekær, og opsætter skilte, hvor isen er sikker.

Står der 0 ud for en sø eller gadekær, indikerer det, at isen ikke er tyk nok. Tallene opdateres, hvis isen bliver tyk nok til færdsel.

Sø/gadekær

Istykkelse cm

Dalby gadekær0
Krogstrup gadekær0
Gerlev gadekær0
Kyndby gadekær0
Over Draaby gadekær0
Tørslev gadekær0
  
Ferslev gadekær0
Venslev gadekær0
Vejleby gadekær0
Vellerup gadekær0
Skibby gadekær0
Sønderby gadekær0
Østby gadekær0
Skuldelev gadekær0
Onsved gadekær0
  
Kongshøjparken0
Hans Atkesmose østlige del0
Hørup gadekær0
Kvinderup gadekær0
Burresø0
Slotsmosen0
  
Lille Rørbæk gadekær0
St.Rørbæk gadekær0
Oppesundby gadekær0
Grønlien grusgrav to steder0
Ådalen flere steder0
Vinge deltaet0

Politibekendtgørelsen om færdsel på isen:

I medfør af § 15, stk.1, i bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005, om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentliges sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger, bestemmes:

§ 1 Det er forbudt at færdes på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder i Nordsjællands Politikreds.
§ 2 Forbuddet gælder ikke, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.
§ 3 Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde i medfør af politibekendtgørelsen nr. 511 af 20. januar 2005, §18.
§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2010.

Politidirektøren i Nordsjælland