Frederikssund Kommunes logo

Ravnekilde

Ravnekilde kan du finde i den nordlige del af Færgelunden i Ravnebakkerne. Kilden ligger i en lysning i en granbevoksning, helt ud til stien.

På afstand ser du kun en stor høj fyldt med træstubbe, men kravler du op på toppen ved den store sten, ser du den øverste kant af et stort betonrør. Røret er resterne af et fundament til et pumpehus fra det gamle vandværk.

Kilden har fra 1700-tallet leveret vand til Færgegaarden og senere til Jægerspris Slot. Kildens placering på et højdedrag gjorde det nemt at føre vandet lige til døren.

Kilden er kendt for at indeholde vand af høj kvalitet. Kilden blev opgivet i 1875, da der til Færgegaardens brug blev gravet en brønd i nærheden af gården.