Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Vandscootersejlads

Kommunen er tilsynsmyndighed efter vandscooterbekendtgørelsen. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 23 af 6. januar 2012.

Det er dog politiet der varetager konkrete sager vedrørende overtrædelse af bekendtgørelsen, ligesom politiet udenfor kommunens normale åbningstid modtager henvendelser om overtrædelser.

Kommunen foretager ikke løbende og regelmæssigt eftersyn for at undersøge om reglerne bliver overholdt. Kommunen reagerer på henvendelser fra borgere og viderebringer dem til politiet.

Roskilde Fjord

Det er forbudt at sejle med vandscooter på Roskilde Fjord.

I reglement for sejlads på Roskilde Fjord kan du læse om hvor man må sejle, med hvilken fart og med hvilket fartøj.

Isefjord

Sejlads med vandscooter og jetski til og fra kystlinjen må ikke ske til og fra de kommunalt udpegede badestationer beskrevet med badevandsprofiler.

Sejlads skal foregå således at anden sejlads eller badende ikke forulempes eller udsættes for fare, og således at unødig støj, der er til ulempe for andre undgås.

I  reglement for sejlads på Isefjord , der gælder fra den 1. juli 2012, kan du læse de nærmere bestemmelser.