Frederikssund Kommunes logo

Budgetforslag i høring 

Der har i perioden fra den 31. august til den 20. september 2020, været en offentlig budgethøring omkring budget 2021 - 2024.
Som led i høringen, har der været afholdt et borgermøde den 15. september.

Høringen blev præsenteret via en nyhed her på hjemmesiden, hvor der blev henvist til nedenstående materiale. Der kan endvidere henvises til Økonomiudvalgets behandling den 26. august 2020. 

Høringsmateriale:

  • Rammenotat:
    De økonomiske rammer for det videre arbejde med budget 2021 - 2024
  • Handlingskatalog:
    Beskrivelse af forslag til effektiviseringer og omstruktureringer, servicereduktioner samt udvidelsesforslag
  • Investeringsplan 2021 - 2030:
    Beskrivelse af samtlige politiske fremsatte anlægsønsker til 2021 – 2030. Forrest i bilaget fremgår en foreløbig prioritering af de fremsatte anlægsønsker, hvor tallene kan afvige i forhold til de konkrete beskrivelser i kataloget, som følge af forslag til ændret periodisering mv.

Mulighed for at afgive høringssvar

Det har været muligt at fremsende høringssvar i perioden 31. august til 20. september. 

Borgermøde afholdt den 15. september

Der har den 15. september været afholdt et borgermøde, omkring budgetforslaget i høring.
Du kan her læse en omtale af mødet.

´