Frederikssund Kommunes logo

Vækstudvalget

Vækstudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker kommunens beskæftigelsesindsats – herunder forsørgelsesydelser og aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, forsikrede ledige og sygedagpengemodtagere – samt erhvervs- og turismeindsatsen. 

 Specielle budgetbemærkninger 

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.