Frederikssund Kommunes logo

Teknisk udvalg

Teknisk Udvalg har det politiske ansvar for området, der bl.a. dækker byudviklingsprojekter, kollektiv transport, natur og miljø, kommunale bygninger, affald, energi og infrastruktur.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger, som helt overordnet er opdelt i det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Skattefinansierede område:

Brugerfinansierede område:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.