Frederikssund Kommunes logo

Plan og Miljøudvalget

Plan og Miljøudvalget har det politiske ansvar for området, der bl.a. dækker opgaver indenfor udarbejdelse af lokalplaner, byggesager, natur, klima, vand og
miljø.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.