Frederikssund Kommunes logo

Opvækstudvalget

Opvækstudvalget har det politiske ansvar for områder, der dækker dagtilbud samt børn og unge med særlige behov.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.