Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Budgettet omfattet personaleudgifter til de centrale administrative servicefunktioner, driftssikring af boligbyggeri, beredskab, lønpuljer og tjenestemandspensioner, rengøring og forsikringer.

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettet, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt svarende til fagudvalgets bevillinger:

Takster

Eventuelle takster på området, fremgår af takstarket.