Frederikssund Kommunes logo

Finansielle poster

De finansielle poster omfatter hele kommunens finansiering, skatter, tilskud- og udligning, låneoptagelse m.v., samt budgettets øvrige finansielle poster såsom renter, afdrag på lån, tilgodehavender m.v

Specielle budgetbemærkninger

De detaljerede forudsætninger for budgettets finansielle poster, er nærmere beskrevet i de specielle budgetbemærkninger.

Bemærkningerne er opdelt på følgende måde: