Frederikssund Kommunes logo

Budget 2021 

Budgetaftale:

Et stort flertal i Byrådet har den 29. september indgået en budgetaftale for 2021 – 2024. Aftalen er således indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative, SF samt Det Radikale Venstre. Sammen med det kommende års budget vedtager forligspartierne denne gang også en langsigtet investeringsplan for årene 2021 – 2030. Heri er der prioriteret anlægsudgifter for omkring 1,2 mia. kr.

Budgettet er endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober.

Du kan læse mere om selve budgetaftalen, samt tilblivelsen af budgettet nedenfor.

Tilblivelsen af budget 2021:

Høring omkring budgetforslag 2021 - 2024:

Fra den 31. august til den 20. september 2020, har der været afholdt en offentlig budgethøring omkring budget 2021 - 2024. 

Det samlede høringsmateriale blev publiceret her på hjemmesiden den 31. august kl. 9:00, med mulighed for at afgive et høringssvar, eller tilmelde sig et borgermøde den 15. september.

Den politiske tidsplan for arbejdet med budget 2021:

Økonomiudvalget vedtog den 19. februar 2020 godkendt den politiske tidsplan, for arbejdet med budget 2021- 2024:

Dato:Aktivitet:
23. juniByrådets 1. budgetseminar
19. augustByrådets 2. budgetseminar
26. augustØkonomiudvalgets 1. behandling
31. august - 20. septemberBudgetforslag udsendes i høring - borgere og yderligere interessenter vil kunne afgive høringssvar via Kommunens hjemmeside
2. septemberByrådets 1. behandling
15. septemberBorgermøde om budgetforslag i høring 
23. septemberDrøftelse mellem ØU og Hoved-MED om budgetforslagets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
September  
Dialog med interessenter på fagområderne
21. - 27. september Politiske forhandlinger
27. september kl. 18:00Frist for politiske ændringsforslag
30. septemberØkonomiudvalgets 2. behandling
7. OktoberByrådets endelige budgetvedtagelse

Bilag:

Nedenstående bilag indgår i grundlaget for budget 2021 - 2024: