Frederikssund Kommunes logo

Sundhed

Når du har opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har lavet en folder med information om dette. Folderen kommer på både dansk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Hvis du ikke har fået midlertidig opholdstilladelse, kan der ikke gives tilskud til medicin eller lægehjælp. Frederikssund Kommune afventer en afklaring på, hvordan ukrainere med behov for medicin kan hjælpes, når de her på turistophold og afventer opholdstilladelse. Når vi har nyt om dette, vil siden her blive opdateret med informationen.

Sundhedsstyrelsen

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes en del informationer om sundhed og sundhedssystemet, som er oversat til ukrainsk.

Hotline til ukrainske flygtninge med krigstraumer

Region Hovedstaden har oprettet en hotline til at hjælpe ukrainske flygtninge med krigstraumer. Den telefoniske hotline giver adgang til hurtig visitation og psykologiske krisesamtaler i psykiatrien med en tolk. Læs mere om rådgivningstelefonen hos Region Hovedstadens Psykiatri.

Конс ультативний телефон відкритий для українців

Пережити війну або бути родичем людей, які воюють, може бути великим розумовим напруженням.

Тому психіатрія столичного регіону Данії тепер пропонує поради, куди звернутися за допомогою. Це стосується як українців, які приїхали до Столичної області через війну на батьківщині, так і українців, які проживають в регіоні.

https://www.psykiatri-regionh.dk/ukraine

Dansk Flygtningehjælp har åbnet en psykosocial telefonlinje til ukrainere

Børn, unge og voksne kan ringe til Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje og på ukrainsk blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og resiliens i en ny tilværelse. Man kan få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson med fokus på de reaktioner, man selv har, og særligt på hvordan man som voksen kan støtte sine børn i den svære og udfordrende situation, man står i lige nu. Til denne kortere samtale er der mulighed for at aftale et tidspunkt for en længere opfølgende samtale. Der er ligeledes mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov. Telefonen er åben alle hverdage klokken 9-10 og klokken 17-18. Telefonnummer er 33 73 53 14.

Børne- og Forældretelefonen er klar til at hjælpe ukrainske børn og forældre

Den ukrainske Børne- og ForældreTelefon fungerer præcis som den normale. Det vil sige, at det er anonymt og de tilbyder ikke terapi eller juridisk rådgivning. Dét som de kan hjælpe forældre, der er flygtet fra Ukraine med på ForældreTelefonen på ukrainsk, er kendskab til barnets rettigheder, overblik over forælderens handlemuligheder, hjælp til at forstå situationen fra barnets perspektiv og meget mere. De ukrainske børn kan ringe til BørneTelefonen på ukrainsk, hvis de har brug for en voksen, der lytter, støtter og giver råd. Det kan være stort og småt og er både gratis og anonymt – præcis som det altid er med BørneTelefonen.

Åbningstiderne er: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 10-14 samt onsdag klokken 15-19.

For børn er nummeret 116 111

For forældre er nummeret: 35 55 55 57

COVID-19

Det er muligt at blive vaccineret for COVID-19 som ukrainer i Danmark. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod COVID-19 og har lavet en pjece herom på ukrainsk.

Det er ligeledes muligt at få lavet en PCR test for COVID-19. Det kan du læse mere om på coronasmitte.dk, hvor det står på engelsk.

In English

It is possible to be vaccinated against COVID-19 as a Ukrainian citizen in Denmark. The Danish Health Authority has made a pamphlet with information about vaccinations. The pamphlet is also available in Ukrainian.

You can also get tested for COVID-19. You can read more about tests at coronasmitte.dk, where the information is in English.