Frederikssund Kommunes logo

Hverdag i Danmark

Her samler vi forskellige informationer om, hvordan man som ukrainsk statsborger får en hverdag i Danmark. Siden vil løbende blive opdateret, efterhånden som lovgivning og indsatser kommer på plads.

Teknologisk hjælp til oversættelse

Der findes forskellige apps, som kan hjælpe med at oversætte fra og til ukrainsk eller russisk. 

Google Translate er et eksempel på sådan en app. Her kan du skrive din sætning ind på og få den oversat samt læst op på ukrainsk eller russisk - og den anden vej rundt også. 

For myndigheder og NGO'er har EU lavet et oversættelsesværktøj, der nu også kan oversætte til ukrainsk og russisk. Brugen af dette værktøj kræver oprettelse af en bruger på siden.

Oversættelses-apps er bedre på de store sprog

Hvis en af parterne i en samtale taler eller læser godt engelsk eller tysk, kan det potentielt være en fordel, når man bruger oversættelses-apps. Kvaliteten er ganske enkelt højere, når der oversættes mellem de store sprog. Det gælder særligt engelsk, spansk, tysk og fransk, hvor oversættelsen ofte er på et meget højt niveau.

På mindre sprog, som det danske, daler kvaliteten, men de automatiske oversættelser vil stadigvæk kunne være en meget stor hjælp til at skabe dialog og til at kommunikere vigtig information.

Oversættelses-apps har typisk indbygget et samtale-modus, så man kan føre samtaler ved, at man trykker på hver sit mikrofon-ikon på brugerfladen. Oversættelsen vil herefter blive vist på de to forskellige sprog på hver sin side af skærmen. 

Hvis den ene eller begge personer i samtalen har svært ved at læse eller se bogstaverne på skærmen, kan man også vælge at få oversættelsen læst op.

Hjælp til MitID, NemSMS og Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen har lavet tre videoer, der kan hjælpe med at forstå MitID, NemSMS og Digital Post. Videoerne er lavet på flere sprog, heriblandt ukrainsk.

Help with MitID, NemSMS and Digital Post

The Agency for Digital Government has made three videos to help foreigns understand MitID, NemSMS and Digital Post. The videos are made in several languages and also in Ukrainian.

Kæledyr

Mange ukrainere indrejser med deres kæledyr, og EU og Danmark anvender en særlig undtagelsesmulighed, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU, herunder Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

Alle dyr fra Ukraine skal registreres hos Fødevarestyrelsen, så dyret kan blive sundhedstjekket og vaccineret. Dette gøres på Fødevarestyrelsens hjemmeside, hvor materialet findes på ukrainsk.

Da der forekommer rabies i Ukraine, er det vigtigt at have særligt fokus på hunde, katte og fritter, som kan være bærere at rabiesvirus.

Pets

Have you brought your pet dog, cat or ferret (pet) from Ukraine to Denmark due to the current Russian invasion, you need to register your pet and the Danish Veterinary and Food Administration ask you to provide them with relevant information concerning your pet animal.

You can read more about this at the Danish Veterinary and Food Administration's website - there is information in Danish, English and Ukrainian.