Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (SSH)

Frederikssund Kommune optager 25 SSH elever om året fordelt på 3 optag: januar, april og juli. Vi slår stillinger op på hjemmesiden 3 gange årligt og stillingsopslaget vil være tilgængeligt i ca. 4 uger ad gangen.

Stillingsopslag i resten af 2022

Fra uge 52 til hold april 2023

Stillingsopslag i 2023

Fra uge 13 til hold juli 2023

Fra uge 39 til hold jan 2024

Hvorfor skal du vælge SSH uddannelsen?

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde med tidlig opsporing og motivation samt medvirke til at skabe struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Arbejdet kræver gode samarbejdsevner, ansvarlighed og motivation til at arbejde med egen læring og handlemønstre.

I Frederikssund Kommune tilbyder vi

  • Et godt og udviklende læringsmiljø
  • Personlige vejledere der følger dig gennem hele uddannelsesforløbet
  • Fast løn under hele uddannelsesforløbet

Hvad forventer vi af dig som elev?

Vi forventer, at du som elev tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt i dit uddannelsesforløb. Du skal være mødestabil og motiveret for at lære og ændre handlemønster.

Du skal være god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og kunne reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer.

Det er en forudsætning, at du kan udvise social forståelse og er indstillet på at udvikle dig både fagligt og personligt.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skole og oplæring. Et uddannelsesforløb kan se således ud:

  • Skoleperiode 1: Varighed 4 uger
  • Oplæring 1: Varighed ca. 25 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 2: Varighed 9 uger
  • Oplæring 2: Varighed ca. 19 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 3: Varighed 4 uger.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, som udgangspunkt i Hillerød.

Oplæringen

Oplæringsperioderne er tilrettelagt på vores oplæringssteder i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund, og du skal forvente, at du både skal være i en plejebolig og i Døgnplejen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og i begge oplæringsperioder skal du påregne mødetider, der er planlagt i tidsrummet fra kl. 7.00 – 15.00.

I begge oplæringsperioder bliver du tilknyttet en daglig vejleder, hvis opgave blandt andet er at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Læs mere i håndbog for social- og sundhedshjælperelever

Personlig vejleder

Gennem hele uddannelsesforløbet bliver du tilknyttet en personlig vejleder, der støtter dig og deltager i de formelle samtaler på oplæringsstederne.

Derudover vil du blive tilknyttet en daglig vejleder på det enkelte oplæringssted, der støtter og hjælper dig så du har mulighed for at arbejder med oplæringsmålene.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Frederikssund Kommune er det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod SOSU uddannelserne.

Grundforløbet udbydes på SOSU skolerne. Du kan læse mere om både grundforløb og SOSU uddannelserne på www.sosuh.dk og www.ug.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Du får elevløn under hele uddannelsen (takster pr. april 2022).

  • Over/under 18 år: 12.339,01 kr. pr. måned.
  • Voksenelevløn: 22.143,72 kr. pr. måned.

For at få voksenelevløn skal du være fyldt 25 år.

Kontaktoplysninger

Uddannelseskonsulenter Heidi Nielsen og Kristine Mortensen kan kontaktes via link til højre på siden.