Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper (SSH)

Frederikssund kommune optager 27 SSH elever om året fordelt på 4 optag: januar, april, juli og oktober.

Stillingsopslag i 2023 / 2024

Fra uge 39 til hold januar 2024

Fra uge 52 til hold april 2024

Fra uge 14 til hold juli 2024

Fra uge 29 til hold oktober 2024

Hvorfor skal du vælge SSH uddannelsen?

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en mulighed for dig, der gerne vil arbejde med tidlig opsporing og motivation samt medvirke til at skabe tryghed, struktur og sammenhæng i borgerens hverdag.

Uddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og oplæring opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Arbejdet kræver gode samarbejdsevner, ansvarlighed og motivation til at arbejde med egen læring og handlemønstre. 

Du skal have forståelse og interesse for mennesker, der har behov for pleje og omsorg. Arbejdet kan være fysisk og psykisk udfordrende, men også meget givende.

Efter endt uddannelse kan du søge videre på SSA uddannelsen, her får du 6 mdr.  afkortning. 

I Frederikssund Kommune tilbyder vi

  • Et godt og udviklende læringsmiljø
  • Personlige vejledere der følger dig gennem hele uddannelsesforløbet
  • Fast løn under hele uddannelsesforløbet

Hvad forventer vi af dig som elev?

Vi forventer, at du som elev tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt i dit uddannelsesforløb. Du skal være mødestabil og motiveret for at lære og ændre handlemønster.

Du skal være god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og kunne reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer.

Det er en forudsætning, at du kan udvise social forståelse og er indstillet på at udvikle dig både fagligt og personligt.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skole og oplæring. Et uddannelsesforløb kan se således ud:

  • Skoleperiode 1: Varighed 4 uger
  • Oplæring 1: Varighed ca. 25 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 2: Varighed 9 uger
  • Oplæring 2: Varighed ca. 19 uger inkl. ferie
  • Skoleperiode 3: Varighed 4 uger.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, som udgangspunkt i Hillerød.

Oplæringen

Oplæringsperioderne er tilrettelagt på vores oplæringssteder i Skibby, Slangerup, Jægerspris og Frederikssund, og du skal forvente, at du både skal være på et omsorgscenter og i Døgnplejen.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og i begge oplæringsperioder, skal du regne med mødetider, der er planlagt i forhold til det øvrige personales mødetider. Det vil sige, at du skal kunne møde i såvel dag- som aftenvagter samt weekender, efter gældende overenskomst (FOA).

Personlig vejleder

Gennem hele uddannelsesforløbet bliver du tilknyttet en personlig vejleder, der støtter dig og deltager i de formelle samtaler på oplæringsstederne.

Derudover vil du blive tilknyttet en daglig vejleder på det enkelte oplæringssted, der støtter og hjælper dig så du har mulighed for at arbejde med oplæringsmålene.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til social- og sundhedshjælperuddannelsen i Frederikssund Kommune er det er en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod SOSU uddannelserne.

Grundforløbet udbydes på SOSU skolerne. Du kan læse mere om både grundforløb og SOSU uddannelserne på www.sosuh.dk og www.ug.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Du får elevløn under hele uddannelsen (takster pr. april 2023).

  • Over/under 18 år - 12.689,39 kr. pr. måned.
  • Voksenelevløn ( over 25 år) - 22.772,51 kr. pr. måned.

Kontaktoplysninger

Uddannelseskonsulenter Kristine Mortensen og Heidi Nielsen kan kontaktes via mail: kzmor@frederikssund.dk eller hbern@frederikssund.dk