Frederikssund Kommunes logo

Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent på et sammenhængende forløb

Frederikssund Kommune ansætter SSA elever på sammenhængende forløb, fordelt på fire årlige optag.

Når du ansættes på et sammenhængende forløb, er det med start på grundforløb 2, hvor du får løn fra start på grundforløbet og videre på hovedforløbet.

Du kan læse om optagelseskrav og ansøgningsfrister til grundforløb 2 her:

https://sosuh.dk/uddannelse/grundforloeb/grundforloeb-2/

Grundforløb 2 er et skoleforløb, der som udgangspunkt varer 20 uger.

Grundforløb 2 skal søges via www.optagelse.dk

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen og ansøgningsfrister eller har behov for hjælp til din ansøgning til grundforløbet kan du kontakte uddannelsesvejledningen på SOSU H

https://sosuh.dk/uddannelser/uddannelsesvejledningen/

SOSU H modtager din ansøgning via optagelse.dk og du vil af skolen, blive indkaldt til et informationsmøde samt en realkompetencevurdering.

Hvis du er kvalificeret til optag, vil du modtage et optagelsesbrev fra skolen samt en personlig uddannelsesplan.

Herefter er du klar til at søge stilling som SSA elev i Frederikssund kommune på sammenhængende forløb.

Du skal være opmærksom på at Frederikssund kommune ikke er forpligtet til at ansætte elever på sammenhængende forløb, der ikke har bopæl i Frederikssund kommune.

Vi slår stillinger op på hjemmesiden 4 gange årligt og stillingsopslaget vil være tilgængeligt i ca. 4 uger ad gangen.

Stillingsopslag i 2024

Uge 47 til start på GF2 februar 2024

Uge 11 til start på GF2 maj 2024

Uge 22 til start på GF2 juli 2024

Uge 35 til start på GF2 november 2024

Elever ansat i Frederikssund Kommune vil blive tilknyttet grundforløbet på SOSU H, fortrinsvis på skoleafdelingerne i Frederikssund eller i Hillerød.

Når grundforløbet er bestået, vil du fortsætte videre på SSA uddannelsen.

SSA-uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år og 9 måneder og veksler mellem skole og oplæring.

Du kan se forløbsplaner til både grundforløb 2 samt SSA uddannelsen på skolens hjemmeside:

https://sosuh.dk/praktik/forloebsplaner/

I Frederikssund kommune tilbyder vi

  • Et godt og udviklende læringsmiljø
  • Personlige vejledere der følger dig gennem hele uddannelsesforløbet
  • Et uddannelsesteam der støtter og vejleder dig gennem hele uddannelsesforløbet
  • Fast løn under hele uddannelsesforløbet
  • Sprogforløb under oplæringsperioder til elever med dansk som 2. sprog

Hvad forventer vi af dig som elev?

Vi forventer at du som elev tager medansvar for din uddannelse og deltager aktivt i dit uddannelsesforløb.

Du skal være mødestabil og motiveret for at lære og eventuelt ændre handlemønster.

Du skal være god til at kommunikere med mange forskellige mennesker og kunne reflektere over din egen rolle i samarbejdsrelationer.

Det er en forudsætning at du kan udvise social forståelse og er indstillet på at udvikle dig både fagligt og personligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale og du vil inden uddannelsesstart modtage et ansættelsesbrev fra personaleafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med FOA.

Du får elevløn under hele uddannelsen (takster pr. oktober 2023).

  • Over/under 18 år - 14.170,65 kr. pr. måned
  • Efter 12. måned - 16.182,23 kr. pr. måned
  • Voksenelevløn (over 25 år) - 23.056,17 kr. pr. måned

Kontakt oplysninger

Uddannelseskonsulent i Frederikssund kommune

Heidi Nielsen kan kontaktes på mail hbern@frederikssund.dk

Uddannelsesvejledningen på SOSU H

E-mail: vejledning@sosuh.dk
Tlf. 2510 3600