Frederikssund Kommunes logo

Pædagogisk Assistent uddannelsen (PAU)

Uddannelsen som pædagogisk assistent er en erhvervsuddannelse hvor du som færdiguddannet enten kan søge arbejde bredt i det pædagogiske felt, eller du kan bruge uddannelsen til at kvalificerer dig til pædagoguddannelsen.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden omkring både praktiske og pædagogiske forhold. Du lærer bl.a. hvordan du kan planlægge aktiviteter og reflekterer pædagogisk. Du lærer ligeledes at evaluerer dine arbejdsprocesser.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer ca. to år og en måned, og veksler mellem praktik og skoleforløb.

I Frederikssund kommune er der ansøgningsfrist i marts med start i august. Stillingsopslag kan du se på kommunens hjemmeside.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på SOSU H, Milnersvej 40 i Hillerød.

Praktikperioderne

Dine praktikker afvikles i Frederikssund kommunes institutioner i Slangerup, Frederikssund, Jægerspris og Skibby. Du kan ikke selv vælge praktiksted, men du har mulighed for at fremsætte dine særlige ønsker. Mindst en af dine praktikker vil være i 0-6 års institution.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, men du kan sammen med din vejleder vælge at skemalægge 35 timer, så du har to timer til studierelateret arbejde. Din arbejdstid vil afhænge af den institution du afvikler praktikken i.

Praktikvejleder

Du bliver tilknyttet en uddannet PAU-vejleder i begge dine praktikker. Vejlederens opgave er bl.a.at tilrettelægge rammerne for praktikken, så du har mulighed for at arbejde med praktikkens mål.

Adgangskrav

For at komme i betragtning er det en forudsætning, at du har gennemført og bestået Grundforløb 2, rettet mod PAU uddannelsen.

Grundforløbet udbydes via erhvervsskolerne og du kan læse yderligere om både grundforløb og hovedforløb på www.sosuh.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger i øvrigt gældende overenskomst med FOA.

Der gives elevløn under hele uddannelsen.

Lønsatser pr. 1. oktober 2021

AlderMånedsløn
Under 18 år:9.210,99 kr.
Over 18 år (1 år): 11.565,54 kr.
Over 18 år (2 år):12.057,82 kr.

For at få voksenløn skal du være fyldt 25 år og have mere end to års relevant erhvervserfaring á minimum 24 timer ugentligt inden for de sidste fire år.

Kontaktoplysninger

Kristine Ravn Fossanes

29 36 40 59