Frederikssund Kommunes logo

Kontoruddannelsen

Uddannelsen som kontorelev er en erhvervsuddannelse, hvor du som færdiguddannet har gode muligheder for såvel job som videreuddannelse.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om den offentlige forvaltning og administrative arbejdsprocesser. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer to år og veksler mellem skoleophold på handelsskole og praktik i kommunen. 

I løbet af din uddannelses skal du på tre skoleophold på handelsskolen.  

1. skoleperiode2. skoleperiode3. skoleperiodeFagprøve/eksamen
4 uger4 uger5 ugerCa. 1 uge

I Frederikssund Kommune ansætter vi kontorelever én gang årligt. Stillingsopslag og ansøgningsfrister, kan du læse om på kommunens hjemmeside under ”JOB”. 

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på Handelsskolen København Nord i Lyngby, hvor mødetiden typisk er mandag-torsdag fra kl. 8.10-14.20 og fredag fra kl. 8.10-11.30 – derudover skal der påregnes ekstra tid til hjemmeopgaver / selvstudie.

Praktikperioderne i kommunen

Du vil typisk være tilknyttet to forskellige afdelinger i kommunen i løbet af din uddannelse. Der tages så vidt muligt hensyn til dine ønsker, interesser og kompetencer, når dit praktikforløb planlægges.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.

Elevvejleder

Under dit uddannelsesforløb har du en elevvejleder, der arbejder i den afdeling, hvor du er i praktik. Elevvejlederens opgave er bl.a., at tilrettelægge rammerne for din praktik og sikre, at du får en uddannelse, der lever op til de gældende krav.

Adgangskrav

For at komme i betragtning som kontorelev i Frederikssund Kommune, skal du opfylde adgangskravene, som varierer afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund. En handelsskole kan vurdere om du indfrier de formelle krav eller om du skal opkvalificeres.

Løn- og ansættelsesvilkår

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra Personaleafdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår følger i øvrigt gældende overenskomst med HK.

Der gives elevløn under hele uddannelsen.

Lønsatser pr. 1. januar 2023

ÅrMånedsløn
1. år15.420,- kr. pr. måned + gruppelivsforsikring efter 1/2 års ansættelse
2. årStigning efter et år + Gruppeliv
Voksenelevløn (>25 år):  23.362,- kr. pr. måned + pension

Kontaktoplysninger

Specialkonsulent Per Andersen Repstock

30 69 70 92