Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
7. maj 2014

Deltakvarteret er første bydel i Vinge

Deltakvarteret illustration tegnestuen SLA

- Fordi vi anlægger Deltakvarteret på bar mark, har vi en fantastisk mulighed for, at optimere regnvandshåndtering og bruge vandet som en del af landskabet, fortæller projektchef Thomas Sichelkow fra Frederikssund Kommune.

Deltakvarteret er den første bydel i den bæredygtige by Vinge. Planlægningen af den nye bydel har et utraditionelt udgangspunkt i det, regnvandshåndtering har været en helt central udfordring, som skulle løses. Al regnvand i bydelen føres til et stort vådområde Deltaet, som er centralt i bydelen og som forgrener sig ud i hele området.

Der er ingen mening i at gemme vandet væk

- Vand har en stor værdi, og vi kan ikke se meningen med at gemme det væk, derfor vil vi hellere fremhæve og bruge det i Deltaet. Naturen er en væsentlig del af en bæredygtig by, siger Thomas Sichelkow.

Landskabet og byen hører sammen i Vinge. Området går fra at være en mark som i naturhenseende har lav artsdiversitet og meget lidt at gøre med natur, til at blive en by med mange små grønne områder der hver især bliver biotoper i byen, hvilket skaber et varieret dyre- og planteliv i Vinge.

- Naturen bliver ikke påklistret og presset ind mellem husene i Deltakvarteret. Alle bygninger er placeret med udgangspunkt i de eksisterende og kommende naturværdier, siger Sanne Lowen Damgaard, der er projektleder hos tegnestuen SLA, der har tegnet Deltakvarteret.

Bæredygtighed er ikke kun et buzzword

Bæredygtighed er et buzzword i byplanlægning, men i Vinge og Deltakvarteret bliver det mere end bare snak. Husene skal være lavenergi eller passivhuse, og husene skal opvarmes af jordvarme.

- Vi stiller krav til bæredygtighed fra starten for at sikre at vores høje ambitioner for Vinge bliver fastholdt, siger Thomas Sichelkow. - Vi skaber en bydel der skal være gearet til fremtidens udfordringer, og da vi ikke kender dem, er det svært. Vi får bla. lavet en bæredygtighedscertificering af området, for at sikre Deltakvarteret bliver maksimalt bæredygtigt, siger Thomas Sichelkow.

Arkitekturen bliver bestemt af beboerne

Det er ikke kun på bæredygtighedsområdet at Deltakvarteret bliver unikt. Arkitekturen i Deltakvarteret bliver et kapitel for sig. Frederikssund Kommune har med inspiration fra nye byer i Holland valgt at alle husene i kvarteret skal være forskellige.

- Vi vil gerne skabe en by med spændende arkitektur og diversitet. Derfor lader vi de kommende husejere selv tage beslutning om hvilke huse de vil bygge. Vi stiller krav til størrelse, placering på grundene og bæredygtighed. Vi vil gerne have varieret bebyggelse, men hvordan den variation skabes er op til de enkelt grundejere i samarbejde med Frederikssund Kommune, siger Thomas Sichelkow.

Planen for Deltakvarteret er lavet af tegnesten SLA.

Download A3 mappe om Deltakvarteret - vær opmærksom på at filen er meget stor (117 MB)