Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. juni 2019

Pulje til lokale anlægsprojekter

Nu kan borgerne i Frederikssund Kommune søge penge fra en kommunal pulje til udvikling af lokale anlægsprojekter.

Med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev det allerede i oktober 2018 besluttet, at der skulle oprettes en pulje, der kan støtte etableringen af lokale anlægsprojekter rundt omkring i Frederikssund Kommune. Der er således afsat en halv million kroner til formålet i både 2019 og 2020.

Kommissorium vedtaget

På byrådets møde onsdag den 26. juni 2019 blev kommissoriet for puljen så endeligt vedtaget af et enigt byråd. Det betyder, at kriterierne, for hvem der kan søge, og hvad der kan gives støtte til, nu er på plads. Formålet med puljen er, at yde økonomisk støtte til udvikling af lokale anlægsprojekter, der udspringer af borgernes, foreningernes, organisationernes og virksomhedernes egne initiativer.

For at komme i betragtning til støtte skal et anlægsprojekt opfylde følgende kriterier. Anlægsprojektet skal:

  • Være i overensstemmelse med kommissoriets formål
  • Være placeret i Frederikssund Kommune.
  • Være offentligt tilgængeligt for alle borgere i Frederikssund Kommune
  • Have et element af egenfinansiering og/eller være egnet til ansøgning om medfinansiering fra fonde el.lign.

Sådan søger du puljen

Der er åbent for ansøgninger til puljen, og ansøgningsfristerne er:

  • 1. september 2019
  • 1. december 2019
  • 1. juli 2020
  • 1. november 2020

Du skal sende ansøgningen via sikker post til Planteamet i Frederikssund Kommune.

Økonomiudvalget vil  tage beslutning om fordeling af midlerne i måneden efter ansøgningsfristerne.

Læs hele kommissoriet for puljen under punkt 121 på Byrådets dagsorden fra den 26. juni.