Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
3. juli 2019

Planstrategi 2019 - 2023 i høring

Hvert fjerde år skal en kommune vedtage og offentliggøre en planstrategi. Planstrategien fastlægger i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres, og den skal derfor følges op af den egentlige revision af kommuneplanen. Planstrategi 2019 - 2023 er netop sendt i ni ugers offentlig høring.

Planstrategiens indhold

Strategien præsenterer Byrådets vision og strategi for udviklingen af byerne, fjordlandet, grøn omstilling og infrastruktur i Frederikssund Kommune. Det er politisk besluttet, at strategien skal tage udgangspunkt i Byrådets vision om de Gode Forbindelser fra 2015 og FN’s 17 verdensmål.

Planstrategien lægger endvidere op til at søge erhvervsministeriet om at udarbejde et landsplandirektiv for syv udviklingsområder i kystnærhedszonen i Frederikssund Kommune. I udviklingsområder får kommunerne større adgang til at planlægge for udvikling af byer, landsbyer og turisme.

Byrådets visioner og ambitioner konkretiseres i planstrategien inden for områder som vækst og investeringer i byerne, byliv, erhverv, naturen, kysterne, infrastruktur samt omstillingen fra fossile til vedvarende energikilder.

Læs planstrategien her.

Hvis du ønsker at afgive et høringssvar, så skal du sende en sikker mail til Planteamet.

Borgermøde

Byrådet håber, at planstrategien vil danne grundlag for en god debat og spændende diskussioner om kommunens udvikling. I de følgende ni ugers høring er der mulighed for, at borgerne kan dykke ned i strategien og komme med bemærkninger til den.

Den 15. august kl 19.00 vil der blive holdt et borgermøde om planstrategien, hvor strategien vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for dialog om strategien. Borgermødet bliver holdt i Rådssalen på administrationscenteret, Kongensgade 18 i Slangerup.

Du kan tilmelde dig borgermødet her.

Efter bearbejdning af høringssvarene kan Byrådet vedtage den endelige planstrategi og efterfølgende revidere kommuneplanen. Planstrategien forventes endeligt vedtaget senest den 1. december 2019, og en ny kommuneplan skal være vedtaget senest ved udgangen af 2021.