Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
6. februar 2019

Gør noget - få det godt

Et tilbud til mennesker, der har eller har haft kræft.

Frederikssund Kommune tilbyder et gratis 12 ugers forløb med titlen ”Gør noget – få det godt”. Det er for mennesker, der har kræft, eller som for nylig har afsluttet behandling for kræft.

Interesserede kan kontakte Forebyggelse og Træning på 47 35 20 70 på hverdage mellem kl. 8-10.

Større følelse af at deltage i eget liv

Både som patient og som færdigbehandlet, kan man få følelsen af at være overladt til sig selv med hverdagsproblemer, man ikke tidligere kendte til. For disse mennesker kan forløbet ”Gør noget – få det godt” være til gavn.

Meningsfulde aktiviteter der fremmer sundhed og velvære

Formålet med forløbet er, at deltagerne afprøver og mærker den store betydning, som meningsfulde aktiviteter har for et vel afbalanceret hverdagsliv.

Deltagerne mødes i grupper en gang om ugen i to timer. En gruppe kan bestå af op til 12 personer.

En ergoterapeut sikrer, at man kommer igennem en række relevante temaer, men det er deltagerne, der skaber indholdet via dialog, gensidig støtte og udveksling af erfaringer.

Temaerne kan for eksempel være:

  • hvordan deltagelse i aktiviteter kan fremme sundhed og velvære
  • hvordan hjernen kan påvirkes af kræftdiagnosen, fx ved problemer med hukommelsen, koncentrationsbesvær og øget træthed eller udmattelse
  • hvordan vores fysiske og sociale omgivelser påvirker det, vi gør eller undlader at gøre.

Praktiske øvelser i hverdagens gøremål kan indgå som en del af møderne. Der er ikke tale om fysisk træning.

Tilbuddet kan stå alene, men det kan også være et supplement til Kommunens eksisterende tilbud ”Til dig, der har kræft”.

Forløbet starter den 26. februar

Inden forløbet starter, vurderer en ergoterapeut, om borgeren kan forvente at få gavn af at deltage.

Derudover er der tre individuelle samtaler; en indledende samtale, der foregår i borgerens hjem, en midtvejssamtale og en afsluttende samtale.

Samtalerne bruges til afstemning af forventninger og individuel vejledning, så borgeren får så stort et udbytte af at deltage, som muligt. Den sidste samtale indeholder desuden evaluering af forløbet.