Frederikssund Kommunes logo

Social- og sundhedsudvalgets møder i 2020

I 2020 er der planlagt følgende møder i Sundhedsudvalget:

 • 13. januar
 • 3. februar
 • 2. marts
 • 30. marts
 • 17. april (ekstraordinært)
 • 4. maj
 • 8. juni
 • 10. august
 • 7 september
 • 5. oktober
 • 2. november 
 • 30. november

Se dagsordener og referater fra møderne.