Frederikssund Kommunes logo

Ubrugte midler på det sociale område 2

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 26. maj 2021.

Maibritt Møller Nielsen stiller følgende spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen (V):

Ved sidste byrådsmøde spurgte jeg omkring uforbrugte midler på det sociale område. Jeg fik svar fra borgmester, men jeg vil godt have uddybet dette svar og jeg spørger derfor igen.

1) De uforbrugte midler på det sociale område, der står oplyst i regnskabet for 2020, er dette overskud begrundet i, at en lang række borgere ikke har kunnet modtage den hjælp de har fået bevilliget i 2020?

2) Og hvad er årsagen til, at bevillingen ikke ønskes fjernet af sagsbehandler, selv om borger anmoder om dette? Jeg ønsker i den forbindelse af- eller bekræftet, om borger kan kræve bevillingen fjernes?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Da du stillede spørgsmålet til byrådsmødet i april 2021 fik du et svar om, at budgettet for Social Service udgjorde i 2020 277,5 mio. kr. Budgettet er i løbet af 2020 tilført 17,0 mio. kr. til 294,6 mio. kr. som følge af forventede merudgifter på området. Regnskabet endte med en udgift på 283,0 mio. kr., dvs. ikke så højt som forventet i løbet af året – men dog 5,5 mio. kr. over oprindelig budgetlagt. Disse merudgifter er finansieret ved mindre udgifter på øvrige områder i Frederikssund Kommune.
Frederikssund Kommune har i 2020 haft flere udgifter på voksenhandicapområdet og ældreområdet. De uforbrugte midler på socialområdet skyldes derfor ikke, at borgerne ikke har kunnet modtage den bevilgede hjælp, men at forbruget ikke har været så stort som forventet.

Vedrørende spørgsmålet om hvorvidt en bevilling kan fjernes

Du spørger ligeledes hvad årsagen er til at bevillingen ikke ønskes fjernet af sagsbehandler, selv om borger anmoder om dette samt om en bevilling kan fjernes. En bevilling som borger ikke ønsker, kan godt fjernes, men kan genoptages, hvis borgeren senere ændrer mening. Det kan være vigtigt at få beskrevet at borgeren ikke ønsker at tage imod bevillingen, så det dokumenteres at Frederikssund kommune har vejledt og ydet rådgivning efter hele den sociale lovgivning.