Frederikssund Kommunes logo

Gå/cykelsti langs fjorden

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 24. juni 2021.

Ingrid Tofte Vardrup stiller følgende spørgsmål til formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V):

Kære Byråd

Som ny borger i kommunen, er jeg ved at lære byen at kende og går daglige ture rundt omkring. Min foretrukne tur er at gå ned til fjorden og gå langs vandet. Desværre er det ikke muligt at gå langs med fjorden fra Skyllebakke Havn og til Kronprins Frederiksbro, da der flere steder er bebygget helt ned til vandkanten, hvilket betyder at der ingen passage er. Mit spørgsmål er om det vil være muligt at etablere en gå/cykelstil langs med fjorden fra Kronprins Frederiksbro og til Skyllebakke Havn.

Svar på spørgsmål

Jørgen Bech, formand for Plan- og Mijøudvalget, svarer følgende:

Kære Ingrid

Jeg vil starte med at byde dig velkommen som ny borger i kommunen. Frederikssund Kommune er en naturskøn kommune med dels fjorden og dels den megen natur.

Du stiller spørgsmålet: Om det vil være muligt at etablere en gå/cykelstil langs med fjorden fra Kronprins Frederiksbro og til Skyllebakke Havn, da du har kunne konstatere at det ikke er muligt at gå langs med fjorden fra Skyllebakke Havn og til Kronprins Frederiksbro, da der flere steder er bebygget helt ned til vandkanten, hvilket betyder at der ingen passage er.

Politisk er der fokus at bedre muligheden for at færdes langs kysten mellem de to broer. Administrationen har derfor arbejdet med et løsningsforslag, hvor man indtænker en mulighed med at etablere et dige som klimasikring mod storme og her etablere en sti på ydersiden. Løsninger for de enkelte delstrækninger vil blive vurderet nærmere med henblik på en løsning. Projektet er ikke færdigt endnu, men der arbejdes på en løsning, hvor det at sikre Frederikssund by mod vandmasserne og samtidig forbedre adgangsmulighederne er i fokus. Stien vil sandsynligvis blive etableret i etaper, således at man til slut har en samlet stistrækning.

Jeg vil dog orientere om, at Naturbeskyttelses lovens §22, så er det tilladt at gå i strandkanten, som der står ”Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation”. Ligesom det ikke er tilladt at hindre færdslen langs kysten. 

Det er korrekt, at ved højvande er det sikrest at iføre sig gummistøvler eller anden vandtålende fodtøj.

En rapport med løsningsforslag er at finde på Kommunens hjemmeside under Plan og Miljøudvalgsmødet den 6. oktober 2020, hvis du vil læse mere om projektet.