Frederikssund Kommunes logo

Er det normal procedure at bede BDO udtale sig om sig selv?

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 28. april 2021.

Susanne Schwaner Ottosen stiller følgende spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen (V):

Ankestyrelsen har bedt om Kommunalbestyrelsens vurdering af BDOs faglighed da de udarbejdede revisionsregnskabet i 2017.

  1. Hvordan kan det være tilladt at BDO vurderer og skønner deres egne kompetencer i den forbindelse og ved tidligere forespørgsler fra Ankestyrelsen, og hvorfor er bilaget med deres CV på deres ansattes faguddannelser ikke offentligt tilgængeligt?
  2. Giver kommunalbestyrelsen private aktører adgang til borgernes sager uden samtykke fra borgerne?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Ankestyrelsen påser efter § 48, stk. 1, kommunernes overholdelse af lovgivningen, dvs. såvel skreven som uskreven ret. Der er ikke nogen begrænsninger i, hvilke dokumenter og oplysninger som Ankestyrelsen finder nødvendige for at behandle en sag om lovligheden af en kommunes dispositioner.

I den konkrete sag er Frederikssund Kommune blevet bedt om at indhente en udtalelse fra BDO. Kommunen er ikke vidende om, i hvilken grad det er normal procedure fra Ankestyrelsens side.

For så vidt angår spørgsmålet omhandlet, hvorfor bilaget med CV’erne på revisionens ansattes faguddannelser ikke er offentligt tilgængeligt, så kan det her oplyses, at bilaget med CV’erne er offentliggjort sammen med dagsordenspunkt 131 på Økonomiudvalgets møde den 21. april og igen i forbindelse med sag 92 på indeværende byrådsmøde . Bilaget fremgår af kommunens hjemmeside.

Svar til spørgsmål 2:

Kommunalbestyrelsen har ikke ret til at give private aktører adgang til konkrete borgersager eller dokumenter i en borgersag uden samtykke fra den enkelte borger.

Vi giver ikke private aktører adgang til borgerdata med mindre det er relevant for opgaven og at der er samtykke hertil fra borger. I de situationer, hvor det er relevant, at den private aktører får adgang til dokumenter i en borgersag, og borger har givet samtykke, indgår vi en databehandleraftale med leverandøren.

I nogle sager involveres private aktører i forhold til en konkret opgave i en borgersag, og igen altid med samtykke fra borger, men hvor det ikke er relevant for opgaven, at der udveksles dokumenter i sagen.