Frederikssund Kommunes logo

Cykelstien fra Kulhuse til Jægerspris

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 27. januar 2021.

Anja Bisp Pedersen stiller følgende spørgsmål til formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A):

Jeg har 2 spørgsmål:

 1. Hvordan går det med de indledende opgaver i forbindelse med etablering af cykelstien fra Kulhuse til
  Jægerspris.? Og hvor lang er projektet? Jeg har selv forsøgt at finde information om det på Frederikssund kommunes hjemmeside da jeg ved at
  formanden for Teknisk udvalg tidligere har udtalt at der vil være information at hente på siden.
 2. Hvornår er det besluttet at fjerne lysreguleringen i Landerslev? Og hvorfor er den fjernet?

Svar på spørgsmål

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, svarer følgende:

Tak for dine spørgsmål.

Til dit første spørgsmål omkring status på Kulhusecykelstien, så kan jeg oplyse at cykelstien efter planen vil blive anlagt i 2021 og 2022. Vi forventer at være klar med et udbud i februar og starte med udførelse af anlægsarbejdet i marts måned.

Svar på dit andet spørgsmål omkring fjernelse af lysreguleringen i Landerslev. Efter vedvarende henvendelser omkring lysreguleringen i Landerslev, så har administrationen, sammen med en ekstern trafiksikkerhedsrevisor, udført en evaluering af lysreguleringen i krydset Landerslevvej/Orebjergvej. Her var konklusionen i grove hovedtræk:

 • Der forekommer mange kørselsovertrædelser for rødt lys.
 • Antallet af bløde trafikanter, som benytter det lysregulerede fodgængerfelt er lavt og opfylder ikke gældende krav. Gældende krav betyder, at der skal en vis trafikmængde og særlige trafikomstændigheder til før man etablerer trafiksignal – og de forhold er ikke til stede i det
  pågældende område.
 • Signalet hænger ikke godt sammen med Orebjergvej, da bilister fra Orebjergvej sjældent bliver registreret og får grønt. Sammenkoblet med den dårlige oversigt fra Orebjergvej, så kan skaber det farlige trafiksituationer.

Teknisk Udvalg besluttede derfor på udvalgsmødet den 6. maj 2020, at fjerne signalanlægget og erstatte det med anden hastighedsdæmpende løsning. På kommunens hjemmeside kan du finde referatet fra mødet i Teknisk Udvalg den 6. maj og læse mere om analyse og beslutningen. Sagen er efterfølgende sendt til orientering på Økonomiudvalgsmødet den 18. november 2020 og ved Byrådet den 25. november 2020. Her
blev sagen taget til efterretning.