Frederikssund Kommunes logo

Byrådets manglende tillid til direktionen

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 28. april 2021.

Jan Lykke stiller følgende spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen (V):

Af opslaget til stillingen som direktør for opvækst, uddannelse og kultur fremgår det at ”samarbejdet mellem den politiske ledelse og administrationen har været udfordret ” pga. Vinge og at ”der skal arbejdes med en tillidsdagsorden ”.

Dvs. Byrådet har ikke tillid til den direktion som Byrådet selv har ansat og ej heller til administrationen generelt.

Jeg vil derfor gerne spørge hvordan borgerne i kommunen kan have tillid til at den selvsamme direktion og administration behandler borgerne ordentligt, professionelt og tillidsvækkende når Byrådet ikke har tillid til den direktion I selv har ansat.

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Indledningsvist vil jeg gerne præcisere, at det fremgår af stillingsopslaget, at samarbejdet har været ”udfordret i en periode i forbindelse med Vinge-projektet”.

Det er ikke nogen hemmelighed, at kommunens tidligere Vinge-projekt var udfordret for 3½ år siden og at det også prægede samarbejdet den første tid i indeværende byrådsperiode, hvor byrådsmedlemmer og administrationen skulle finde hinanden – og have genopbygget et tillidsfuldt samarbejde - ovenpå en turbulent periode.

Det er ikke det samme som, at Byrådet ikke har tillid til direktionen og til administrationen generelt. Jeg vil gerne slå fast, at Byrådet har tillid til administrationen og herunder også til direktionen. Det er heldigvis min oplevelse, at det har langt de fleste borgere også.

Det betyder imidlertid ikke, at vi skal læne os tilbage og hvile på laurbærrene. Vi skal hele tiden udvikle Frederikssund Kommune - og herunder også samarbejdet på alle niveauer i organisationen. Det skal vi gøre for at sikre, at Frederikssund Kommune hele tiden er i stand til at imødekomme morgendagens udfordringer og krav. Og det er også en af årsagerne til, at direktionen har igangsat et udviklingsprojekt, ”Sammen om Frederikssund”, der skal være med til at sætte retning for udviklingen af organisationen de kommende år.