Frederikssund Kommunes logo

Budgettering med salg af byggeretter

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 27. januar 2021.

Martin Kirchgässner stiller følgende spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen (V):

Spørgsmål til borgmesteren:

I 2014 – længe før det første spadestik i Vinge – budgetterede Byrådet med salg af byggeretter for
svimlende 201,6 mio. kr.

Pengene kom aldrig, hvilket betød store besparelsen på driften. Hvem var det, som Byrådet forventede ville
købe byggeretter for så stort et beløb i 2015? Forelå der en aftale med investorer eller andre?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

I den tidlige opstart af byudviklingsprojektet Vinge opkøbte Frederikssund kommune i 2008 en del jord i det udlagte område. Strategien var, at kommunen selv skulle udvikle Deltakvarteret, mens et udviklingsselskab skulle udvikle Vinge Centrum. Udviklingsselskabet skulle ejes med 20% af Frederikssund Kommune mens en eller flere private investorer skulle eje 80% af selskabet.

Kommunens daværende administration havde på det tidspunkt dialog med flere forskellige mulige investorer om indgåelse i et sådant udviklingsselskab. Det viste sig imidlertid, at der ikke var interesse udefra til at danne et udviklingsselskab, og i sagens natur kom der derfor ingen indtægter derfra. Der blev heller ikke indgået en konkret aftale med investorer.

Kommunens daværende budgetpraksis betød, at de forventede salgsindtægter fra udviklingsselskabets køb af byggegrunde blev indregnet i de budgetår, hvor indtægterne forventedes. Den praksis er efterfølgende ændret, idet Byrådet har vedtaget en ny økonomisk politik, som betyder, at ”jordsalg budgetteres alene, hvor der foreligger en endeligt bindende aftale.” Det betyder, at vi siden 2018 ikke har indregnet
salgsindtægter forlods i budgettet, men først budgetterer med dem, når vi har sikkerhed for, at vi får dem.

Du nævner, at manglende indtægter førte til store besparelser på driften. Til det kan jeg oplyse, at det var først i slutningen af 2017 – da aftalen mellem kommunen og AP Ejendomme om udvikling af Vinge Centrum måtte stilles i bero – at vi var nødt til at reducere udgifterne på nogle områder. Det var bl.a. udgifter til hovedvedligeholdelse, til ekstra efteruddannelse af medarbejdere samt opsparing til tjenestemandspensioner. Endvidere blev en række mindre anlægsprojekter udskudt, ligesom der blev gjort en ekstra indsats for at sælge overflødiggjorte kommunale ejendomme. Besparelserne berørte således ikke de store borgernære velfærdsområder.