Frederikssund Kommunes logo

Høring af forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Emner: Plan

Byrådet vedtog d. 1. marts 2023 at fremlægge forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge i offentlig høring. Planforslaget er i høring fra den 2. marts 2023 til den 30. marts 2023.

Fakta om lokalplanforslaget 

Forslag til Lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge har til formål at muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde med god plads til grønne og blå strukturer, gode forbindelser og mulighed for produktion af vedvarende energi. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 15 meters højde indenfor fastlagte byggelinjer langs vejskel og langs Sillebro Å. Det sikres, at de nære arealer langs åen friholdes for bebyggelse. Maksimalt 50% af grundarealer af den enkelte ejendom må bebygges. 

Læs forslag til lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Behandling af personoplysninger 

Alle skriftlige høringssvar vil indgå i den videre behandling af lokalplanforslaget. Vi gør opmærksom på, at i forbindelse med den politiske behandling bliver dit svar i sin fulde længde offentliggjort på kommunens hjemmeside som et bilag til sagen. Desuden offentliggøres en hvidbog med en sammenfatning af alle indkomne høringssvar med afsenderens navn og adresse. Oplysninger om navn og adresse er nødvendige for identifikation af afsender og i behandlingen af høringssvarene. *

Hvis du har navnebeskyttelse eller beskyttet adresse, vil vi bede dig om at gøre opmærksom på beskyttelsen ved indsendelse af dit høringssvar via høringsmodullet eller almindelig post.

* Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af artikel 6, stk. 1, litra e i persondatalovgivningen da denne behandling er nødvendig af hensyn til udførelsen af den offentlige høringsfase i samfundets interesse og henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

Opret nyt høringssvar

Offentlige høringssvar

Nr.Indsendt afModtaget den
o-01.Jesper Stjernholm Laursen13. marts 2023 kl. 11:56
o-02.Kim Kragh14. marts 2023 kl. 08:15
o-03.Anders Herping Nielsen16. marts 2023 kl. 10:10
o-04.Kristian Hofman21. marts 2023 kl. 09:27
o-05.Jens Nørskov21. marts 2023 kl. 09:38
o-06.Bente Elisabeth Hansen28. marts 2023 kl. 11:26
o-07.Bente Elisabeth Hansen28. marts 2023 kl. 11:26
o-08.Kresten Ringlebjerg28. marts 2023 kl. 11:29
o-09.Keld Johansen28. marts 2023 kl. 12:53
o-10.Marianne Seistrup28. marts 2023 kl. 16:50