Frederikssund Kommunes logo

Høring af forslag til lokalplan 153 og forslag til kommuneplantillæg 007 i Søkvarteret og i Solsikken i Vinge

Emner: Plan

Plan og teknik vedtog 2. juni 2022 at fremlægge forslag til lokalplan 153 og forslag til kommuneplantillæg 007 i offentlig høring. Planforslagene er i høring fra 24. juni 2022 til 18. august 2022. Kommunen har truffet afgørelse om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Fakta om lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget 

Med lokalplanen åbnes der mulighed for, at der kan opføres parcelhuse med grundstørrelser fra 550-750 m2. Desuden åbnes der mulighed for, at der kan opføres op til 20 'Tiny Houses' i den østlige del af området. Lokalplanen skal desuden sikre, at området udbygges på grundlag af en varieret bebyggelsesplan samt at bebyggelsen får et afvekslende arkitektonisk udtryk. Endelig skal at det sikres, at der bliver en god forbindelse mellem boligerne og det grønne hjerte.

Læs mere om planforslagene og afgørelsen om, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Hvordan afgiver jeg mit høringssvar?

Benyt linket "Opret nyt høringssvar" nedenfor.

Bemærk at sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 19. august 2022.  

Alle indsendte høringssvar offentliggøres i hvidbog i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg. 

Opret nyt høringssvar

Offentlige høringssvar

Nr.Indsendt afModtaget den
o-01.Dorte Bjødstrup13. august 2022 kl. 07:29
o-02.Jonas Neumann Larsen14. august 2022 kl. 09:26
o-03.Ulla Andersen14. august 2022 kl. 11:31
o-04.Ole Andersen14. august 2022 kl. 11:38
o-05.Bo Olsen15. august 2022 kl. 17:54
o-06.Niklas á Grømma Stauersbøl15. august 2022 kl. 19:14
o-07.Lukas á Grømma Stauersbøl15. august 2022 kl. 19:15
o-08.Mia a´Grømma Stauersbøl15. august 2022 kl. 19:21
o-09.Morten Andersen17. august 2022 kl. 19:51