Frederikssund Kommunes logo

Wuxi-samarbejdet i Bycirklen

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 31. januar 2020.

Martin Kirchgässner har stillet følgende spørgsmål til Byrådet:

Kan borgmesteren dokumentere en konkret gevinst for erhvervslivet og borgerne i Frederikssund Kommune som følge af det mangeårige samarbejde med Wuxi? Er det bæredygtigt for Frederikssund Kommune at flyve til den anden side af jordkloden for at samarbejde med et regime? For 3,5 år siden mente borgmesteren, at Frederikssund Kommune var for lille til Wuxi-samarbejdet, alligevel blev samarbejdet forlænget. Er Frederikssund blevet større i mellemtiden? Og vil borgmesteren fortsætte samarbejdet?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Der er fremsendt fire spørgsmål i den samlede formulering. I svaret har jeg valgt især at fokusere på spørgsmålene omkring gevinster ved samarbejdet og på fortsættelsen af samarbejdet.

Bycirklens Kina-samarbejde giver muligheder for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø - og sikrer erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejde i Kina. Og der er i dag et bredt, aktivt og velfunderet samarbejde med Wuxi.

Elevudveksling og aktiviteter på uddannelsesområdet er blevet kernen i samarbejdet med Wuxi. Og det er især inden for dette område, at der er et højt aktivitetsniveau og konkrete resultater. Sport og kultur har som omdrejningspunkt for udvekslinger mellem børn og unge i Bycirklen og Wuxi været succesfuldt. Aktiviteterne har været planlagt løbende, og er ikke som på skole- og uddannelsesområdet kontinuerlige forløb.

På erhvervsområdet bruger Bycirklen ikke ressourcer på selvstændigt at opsøge og igangsætte erhvervsaktiviteter. Fokus er i stedet på at stille op administrativt og politisk for at understøtte erhvervsrettede aktiviteter, når konkrete erhvervsaktører og virksomheder henvender sig. Det er lykkedes Bycirklen, at være ’døråbner’ og skabe adgang for de danske aktører og erhvervsinteresser til myndigheder og private aktører i Wuxi.

Den nuværende samarbejdsaftale på skoleområdet er på vej til at udløbe, og det er derfor aktuelt at tage stilling til, hvad der skal ske med Kina-samarbejdet fremadrettet. I februar måned skal Byrådet drøfte og tage stilling til, hvordan vi anbefaler det fremtidige samarbejde skal se ud. Det samme skal også Egedal og Ballerup.