Frederikssund Kommunes logo

Ungekontaktens opgaver

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 30. september 2020.

Randi Cederquist stiller følgende spørgsmål til formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk:

Hvordan har man sikret sig, at Ungekontakten har de kompetencer, deres nye organisering fordrer? Hvor kan man læse om, hvilke beføjelser, de har i forhold til bevilling af støtte?Hvordan sikrer kommunen, at borgere kan finde denne information? Som tilflytter har det taget 10 måneder at få rådgivning og henvisning, spørger for at andre skal undgå samme deroute.

Svar på spørgsmål

Formand for Vækstudvalget, Ole Søbæk, svarer følgende: 

Ungekontaktens medarbejdere er primært uddannede socialrådgivere/socialformidlere, og har i forbindelse med sammenlægningen oparbejdet nye kompetencer og viden omkring bevilling og opfølgning på socialpædagogisk støtte under Serviceloven. Kompetenceudviklingen er sket i tæt sparring og dialog med ledelsen samt i samarbejde med Center for Voksenstøtte og Rehabilitering. Der pågår løbende kompetenceudvikling, herunder kurser og uddannelsesforløb for at sikre at medarbejderne har de nødvendige kompetencer som en ny organisering fordrer.

Ungekontaktens beføjelser omkring bevillingen af støtte fremgår ikke tydeligt af kommunens hjemmeside. Vi er i færd med at re-designe den del af kommunens hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig og informativ, således at de efterspurgte informationer bliver let tilgængelige for borgerne og unødig ventetid undgås.