Frederikssund Kommunes logo

Skolevej i Vinge

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 27. maj 2020.

Henrik Haslund Thustrup stiller følgende spørgsmål til formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning:

Den nyanlagte sti i Vinge krydses af tunge entreprenørmaskiner.

  1. Er stien så at betragte som sikker skolevej?
  2. Hvorledes vil I forsøge at gøre skolevejen sikker for børn, når denne skal krydses af Vinge boulevard?

Svar på spørgsmål

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, svarer følgende: 

Ad spørgsmål 1:
Tak for spørgsmålet. Hvis jeg havde et skolebarn, som cyklede i skole, ville jeg også spørge og være bekymret. Rent formelt er det en sikker skolevej, som der bliver gjort meget for at sikre i byggeperioderne.  Heldigvis kommer cykel- og skolestien til et løbe øst om Fællesmagasinet og på kanten af de nye byggefelter, hvor der blandt andet bliver bygget almene boliger lige om lidt.

Der er følgende planlagte arbejder langs stien på nuværende tidspunkt:

Solvænget 31 er i gang med at blive revet ned. Der er i den forbindelse trafik på stien, men entreprenøren er klar over, at han skal være særlig opmærksom på cyklisterne. Ejendommen forventes at være fjernet i starten af juni, hvorefter den resterende del af stien bliver asfalteret.

I forbindelse med opsætning af lysmaster og færdigregulering af rabatter er der ikke direkte trafik på stien, men arbejder fortages tæt på stien. Ved arbejder før kl. 8 vil der stå en mand og passe på cyklisterne. Arbejdet forventes færdig i starten af juni.

Arbejdskørsel på tværs af stien vil blive sikret med afspærring, som det har været hele foråret. Arbejdskørslen er begrænset på nuværende tidspunkt og vil aftage yderligere henover sommeren.

Supercykelstien vil blive midlertidig omlagt over en strækning på 180 meter, så rampen ned til Vinge Station kan udføres. Belægningen vil være med lergrus. Arbejdskørsel på tværs af stien vil blive sikret med afspærring som på nuværende tidspunkt. Arbejdet vil være afsluttet i starten af juli.

Ad spørgsmål 2:

I forbindelse med en eventuel forlængelse af Boulevarden fra vejen op til stationen til Snostrupvej vil det blive fastlagt, hvordan stiens krydsning af Boulevarden bedst sikres. Beslutningen og arbejdet er endnu ikke fastlagt og selvfølgelig vil vi følge op på denne eventuelle krydsning.