Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Salg af Thorstedlund

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 18. december 2019.

Thomas Christian Fjeldborg har stillet følgende spørgsmål til Byrådet:

Såfremt der stemmes for Lokalplansforslag 127 vedr. Thorstedlund, er det så sikret, at tillægskøbesummen på 10 mio. kr. ender i Kommunens kasse, eller er der usikkerheder forbundet hermed?

Ved spørgsmåls besvarelse bedes opmærksomheden henledt på tillæg 2 til købsaftalen afsnit 3.1, hvori det fremgår, at køber er berettiget til at tinglyse et eller flere ejerpantebreve med sælger (kommunen) som debitor (op til max. 10 mio. kr.), der kan kræves aflyst, såfremt der ikke er tinglyst endeligt skøde på ejendommen senest 30. juni 2020.

Andet spørgsmål:

Idet der henvises til tillæg 2 til købsaftalen afsnit 3.7 hvori der står: Såfremt handlen momspålægges……, afholdes udgifterne til moms af sælger, således at den aftalte købesum er inkl. moms” ønskes følgende besvaret:

Kan det bekræftes, at Thorstedlund handlen er momsfri (f.x. ved et bindende svar fra SKAT), og at der dermed ikke er risiko for, at Kommunen bliver pålagt en yderligere omkostning?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Spørgsmål 1:

Ved en godkendelse af lokalplanen, som den foreligger, gennemføres handlen fuldt ud.

Spørgsmål 2:

Handlen er momsfri.