Frederikssund Kommunes logo

Redegørelse for manglende rengøring

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 24. juni 2020.

Martin Kirchgässner stiller følgende spørgsmål til borgmester John Schmidt Andersen:

Den 13. maj blev Økonomiudvalget orienteret om sagen vedrørende manglende rengøring på Ådalens Skole under coronakrisen. Hvorfor fandt borgmesteren det nødvendigt, at orienteringen foregik bag lukkede døre? Hvorfor må borgerne ikke læse og lytte med?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende: 

Det er korrekt, at Økonomiudvalget på deres møde den 13. maj fik en orientering om status på rengøring i forbindelse med genåbningen af kommunens bygninger (efter COVID19). Den handlede ikke specifikt om rengøring på Ådalens Skole – men rengøring mere generelt i forbindelse med genåbningen. Der var tale om en relativ detaljeret status, det bl.a. beskrev samarbejdet med kommunens leverandør af rengøring samt en række interne forhold i deres virksomhed.

Baggrunden for at sagen blev behandlet på den lukkede dagsorden var således hensynet til ikke at omtale en privat leverandørs interne forhold i en sag, hvor offentligheden kan læse med. Dertil kommer, at samarbejdet mellem kommunen og leverandøren er reguleret i en kontrakt og det er administrationens vurdering, at det vil være i strid med kontraktens ånd og bestemmelser vedr. samarbejde og loyalitet at offentliggøre det samlede notat.