Frederikssund Kommunes logo

P-vagter

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 31. januar 2020.

Johan Gaunitz har stillet følgende spørgsmål til formanden for Teknisk Udvalg:

Jeg har noteret to granvoksne mænd der leder efter bilister der har glemt at stille nummerskiver på de halvfyldte parkeringspladserne ad vejen.

Hvor stor indtjening får kommunen på dette tiltag?

Svar på spørgsmål

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, svarer følgende:

Jeg kan oplyse dig om, at kommunen ikke tjener penge på parkeringskontrol, tværtom. Staten får 70 %, og det resterende beløb går til Parkering Nord, som varetager kontrollen. I 2018 var der et lille underskud på ordningen på 60.000 kr. og i 2019 et underskud på omkring 110.000 kr. Så vi betaler for at have parkeringskontrol i kommunen. I dag omkring 22 timer om ugen.

I efteråret 2019 drøftede Byrådet om parkeringskontrollen skulle afskaffes og om der i stedet skulle indføres fri eller ny tidsbegrænset parkering på de kommunale parkeringspladser. Et flertal besluttede at opretholde parkeringskontrollen.

Når kommunen benytter parkeringskontrollen på veje og parkeringspladser, så er det med det formål at sikre overholdelse af Færdselslovens bestemmelser i henhold til Politivedtægten. På parkeringspladser blandt andet i bymidten i Frederikssund By mener et stort flertal i byrådet, at det vigtigt for handelslivet, at bilerne ikke holder parkeret hele dagen, så kunderne derved forhindres i at parkere tæt på butikkerne. Der er også den formodning, at Politiet ikke pt. har de nødvendige ressourcer til at påtage sig opgaven omkring parkering. 
Politisk arbejder vi på at få staten til at ændre afgiften på de 70%. Beløbet kunne bruges til at dække de reelle udgifter ved parkeringskontrollen samt kunne være med til at finansiere elladestandere på kommunale p-arealer.