Frederikssund Kommunes logo

Mimrekort

Spørgsmålet blev stillet på byrådsmødet den 31. januar 2020.

Johan Gaunitz stiller følgende spørgsmål til formanden for Teknisk Udvalg:

Mimrekortet giver seniorborgere at bruge den offentlige transport til en fordelagtig pris når man accepterer at den foregår i den periode hvor der er overkapacitet på transportnettet.  Nu har DOT "Din Offentlige Trafik" besluttet at udfase Mimrekortet og i den forbindelse den 12. januar udsendt er "tilpasset" pressemeddelelse.  Det er ubestridelig at at DOT:s påstande ikke passer med virkeligheden, men det kan nok ikke dokumenteres hvorfor.

Hvad påtænker kommunen at vedtage for tiltag for at forhindre at DOT sløjfer Mimrekortet?

Svar på spørgsmål

Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning, svarer følgende:

Allerede i 2015 påpegede statsrevisorerne, at der skulle ske en harmonisering af taksterne i den offentlig trafik. I den mellemliggende periode har trafikselskaberne over hele landet arbejdet med denne harmonisering. Det eneste som mangler, er harmonisering af priser og rabatter for pensionister (+65) og førtidspensionister på hele Sjælland.

Det forslag, som DOT har præsenteret indebærer, at pensionister og førtidspensionister får en rabat på 40 % på alle rejser og 25 % på pendlerkort, uanset rejsetidspunkt. Dem med periodekort, som rejser meget, vil skulle betale mere end i dag med de påtænkte ændringer og andre vil kunne opnå rabatter på alle deres rejser uden at have et pendlerkort og derved opnå en ikke nuværende rabat. Forslaget til at ændre pensionistpriserne er på bundlinjen neutral, da nogle vil skulle betale mere og andre pensionister får en rabat, som de ikke før har fået.

Der har fra mange sider været rejst kritik af forslaget og Movias bestyrelse har derfor den 20. januar besluttet, at der skal arbejdes på et nyt forslag til en harmonisering. Det vides endnu ikke, hvordan den nye model kommer til at se ud. Som repræsentant i MOVIAS bestyrelse følges sagen tæt.