Frederikssund Kommunes logo

Manglende salgsindtægter for Thorstedlund

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 31. januar 2020.

Mette Astrup Harder har stillet følgende spørgsmål til Byrådet:

Salgsindtægterne fra Thorstedlund var budgetteret i 2018/2019, hvilket ikke blev en realitet. Indtægterne blev så fuld ud budgetteret til 2019, hvilket heller ikke blev en realitet. Den 10. januar har forvaltningen bekræftet, at der fortsat hverken er modtaget indbetaling eller deponering af restkøbesummen på 32,5 mio. kr. Forvaltningen oplyser desuden, at der ikke er divergens mellem købers oprindelige projekt og den vedtagne lokalplan.

Jf. Tillæg 2 til købsaftalen forfaldt tillægskøbesummen på 10 mio. kr. til betaling 14 dage efter godkendt lokalplan, dvs. primo januar 2020, og køber har derfor ikke overholdt de kontraktlige forpligtelser.

  1. Har Kommunen afgivet en fristforlængelse til betaling af de 10 mio. kr, – i givet fald hvorfor, og hvornår udløber den?

Kommunens egne jurister samt kammeradvokaten gør i en række mails og dokumenter siden juli 2019 opmærksom på, at deponeringen på 22,5 mio. kr. kan kræves gennemført.

  1. Hvad ligger til grund for at deponeringen på 22,5 mio. kr. ikke kommet på plads for længe siden?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Du har modtaget aktindsigt i sag om salg af Thorstedlund, fredag den 17/1, og et administrativt svar på en række uddybende spørgsmål mandag den 20/1.

Der pågår pt. en endelig afslutning af handlen og det forløb er i sagens natur fortroligt. Jeg kan derfor ikke for nuværende oplyse dig om hvad svaret er på dine spørgsmål. Når handlen er endeligt afsluttet, vil jeg kunne svare fyldestgørende.