Frederikssund Kommunes logo

Legepladser i Frederikssund Kommune

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 25. november 2020.

Nanna Skov Hendrich stiller følgende spørgsmål til formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg:

Som nytilflytter og mor til 2 børn under 4 år, savner jeg muligheder i hverdagen for at komme ud og opleve ting med mine børn. Kommunen har én offentlig legeplads i Frederikssund by: et gammel træskib, en sandkasse fuld af grus og 2 gynger. I fx Hillerød er der etableret en sanselegeplads med duftende og insektvenlige planter. I Helsingør har de et lille havbassin, hvor børn kan spotte fx rødspætter og vandmænd og fange krabber, så de kan mærke dyrene inden de sættes tilbage. Hvilke projekter har byrådet på bedding for at skabe gratis aktiviteter for familier? Hvordan kan jeg som borger i Frederikssund kommune få økonomiske midler og tilladelser til, at realisere lignende projekter i byen, som småbørnsforældre kan benytte?

Svar på spørgsmål

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, svarer følgende:

Tak for spørgsmålet, der faktisk henvender sig til flere udvalg, som det også følger af mit svar.

Indledningsvis kan jeg fortælle, at mange af kommunens legepladser ved skoler, daginstitutioner, klubber med videre er åbne for offentligheden udenfor institutionens åbningstid – og eventuel udvikling af disse legepladser ligger under henholdsvis Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget.
På kommunens hjemmeside kan man finde et kort, der angiver vores kommunale lege- og aktivitetspladser, heraf ca 25, der henvender sig til børn under 6 år.
Du skal skrive ’legepladser’ i søgefeltet, klikke på ”kommunale legepladser” og herefter klikke på ”åbne legepladser på dette kort”.

I forhold til Bløden, som du selv nævner, så er jeg meget enig i, at den eksisterende legeplads ikke lever op til de ønsker, vi som forældre har til legepladser i dag.
Fritids- og Kulturudvalget behandlede sidste sommer (6.jun.2019, sag 95) en henvendelse fra foreningen ’Frederikssund Ny Inititivråd’ med oplæg til en helhedsplan for Bløden, hvori der blandt andet indgik klatreanlæg med klatreklipper, et nyt aktivitets(vikinge)skib og sansehaver med mere - en behandling, jeg i parentes bemærket ikke selv deltog i, da jeg er formand for foreningen og dermed inhabil.

Sagen blev udsat, da udvalget ønskede, at materiale fra tidligere indkomne forslag omkring Bløden også skulle indgå i behandlingen. Inden sagen blev genoptaget (4.jun2020), så blev det besluttet i forbindelse med arbejdet med kommuneplanen for 2021-2024, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Bløden. Da Kommuneplanarbejdet ligger under Plan- og Miljøudvalget, så valgte Fritids- og Kulturudvalget (da de genoptog sagen), at lade en eventuel legeplads på Bløden indgå i drøftelsen af den nævnte helhedsplan, der altså drives af Plan og Miljøudvalget.

I Fritids- og kulturudvalget er vores fokus mere rettet imod idræts- og spejderfaciliteter, herunder aktivitetspladser end imod legepladser, generelt - blandt andet fordi det er det vores facilitetspulje er rettet imod, Derfor udvalgets mindre fokus på mere moderne legepladser. Omvendt giver dit spørgsmål mig anledning til at sætte mere fokus på legepladser i kommunen.
Jeg vil derfor tage initiativ til at få undersøgt nærmere, hvor nye legepladser kan placeres, hvad de vil koste og hvor pengene eventuelt skal komme fra, da vi ikke umiddelbart har dem i Fritids- og Kulturudvalget. Hvad angår indhold af legepladser, så kunne jeg godt tænke mig at invitere nogle forældre – herunder også spørgeren - til en snak herom, når covid19 tillader det, blandt andet fordi jeg allerede via mit engagement i Initiativrådet har kontakt til nogen forældre, som har samme fokus på legepladser som spørgeren.

Mange tak for dit relevante indspark.