Frederikssund Kommunes logo

Lærkebo

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 26. februar 2020.

John O. Ziegler stiller følgende spørgsmål til formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech:

Hvordan kan brochurer o.l. udsendes om et byggeri med dispensation udsendes inden høringsfristen for det pågældende byggeri er udløbet, og er byrådet totalt upåvirket af protester mod dispensationen fra 5 til 7 etager?
Er det virkelig sådan, at man sætter profit før menneskelighed?

Svar på spørgsmål

Formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech, svarer følgende:

Kommunen har ikke udsendt brochurer om byggeriet. Muligvis har bygherre udsendt brochurer, men kommunen er uvidende herom.

Men en ny lokalplan har været i offentlig høring i perioden fra den 17. januar til 17. februar 2020. Med lokalplanforslaget har Byrådet ønsket at åbne mulighed for en randbebyggelse i 4 etager og et punkthus i 7 etager, og det er blandt andet det, som er i offentlig høring.

Før der foreligger en ny lokalplan, har bygherre ansøgt om dispensation fra den gældende lokalplan til at overskride et byggefelt mod A.C. Hansensvej. Denne ansøgning om dispensation har også været sendt i høring hos de nærmeste naboer, og Frederikssund Kommune har valgt ikke at give en dispensation, fordi der afventes en ny lokalplan.

Den nye lokalplan forventes at blive forelagt for Plan- og Miljøudvalget i foråret 2020 med alle modtagne høringssvar. På den baggrund vil udvalget træffe beslutning om lokalplanens indhold, herunder eventuelle ændringer til forslaget.