Frederikssund Kommunes logo

Kvaliteten af folkeskolen

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 24. juni 2020.

Jan Lykke stiller følgende spørgsmål til formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard:

Da Morten Skovgaard overtog formandsposten i Uddannelsesudvalget overtog han samtidig en folkeskole der var Danmarks 30. bedste jvf. uddannelsesstatistik.dk. Siden da er folkeskolen på blot to år røget 58 pladser ned så der nu kun er 10 kommuner i Danmark der leverer en dårligere folkeskole end Frederikssund. 4 ud af 5 skoler i kommunen har samtidig fået prædikatet ”dårligere end forventet”, dvs. tilbagegangen er bredt funderet.

I den kvalitetsrapport som Byrådet behandlede fornyligt kommer Børne- og Skolechefen mærkeligt nok ikke med nogen som helst forklaring på den voldsomme nedtur.

Jeg vil derfor gerne vide hvorfor folkeskolen oplever en så voldsom nedtur på så kort tid og hvem der har ansvaret for de elendige resultater.

Svar på spørgsmål

Formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard, svarer følgende: 

Tak for dit spørgsmål.

Det er et vigtigt spørgsmål, som desværre ikke kan besvares entydigt og udtømmende på to minutter.

Overordnet kan jeg sige, at det er korrekt, at Frederikssund Kommunes skolevæsen generelt set ikke præsterer så godt, som man kunne ønske sig på de faglige resultater. Disse viser, at der blandt vores elever er behov for et løft.

Vi anerkender at den udvikling, der har været de seneste år, ikke har været ønskelig - det er vi bevidste om, og vi arbejder hele tiden på at gøre vores skolevæsen bedre. Alle parter i og omkring skolen har fokus på at få vendt udviklingen. Vi skal vedvarende insistere på, at vores skoler præsterer godt, og vi skal give dem de allerbedste betingelser for at gøre netop det.

Derfor har Byrådet også ved de seneste års budgetter prioriteret folkeskolerne højt og har vedtaget markante budgetforbedringer på skoleområdet.

Der er ikke en entydig forklaring på, hvorfor vores skoler ikke præsterer faglige resultater som man kunne ønske, og der er derfor heller ikke nogen hurtig løsning. Forvaltningen har i samarbejde med skolernes ledere udarbejdet en handlingsplan med beskrivelse af fremadrettede tiltag, ligesom der kontinuerligt er fokus på eksempelvis kompetenceudvikling af lærerne og pædagogerne i skolen og på et tæt samarbejde med fagkonsulenter for dansk og matematik.

Vi følger udviklingen tæt, og set i lyset af det arbejde, vi har foran os i skolevæsenet med at få løftet vores elever fagligt, har vi brug for hele tiden at være undersøgende i forhold til, hvad vi kan justere, ændre, forbedre og udvikle på i vores skolevæsen.

Ved Byrådets møde den 2. april 2020 blev det derfor også vedtaget, at der tages initiativer til dialog med skolens parter om tiltag, der skaber en bedre folkeskole.