Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Forældretilfredshedsundersøgelse

Spørgsmålet er stillet ved byrådsmødet den 18. december 2019.

Jan Lykke har stillet følgende spørgsmål til Uddannelsesudvalgets formand:

Uddannelsesudvalget gennemfører hvert år en forældretilfredshedsundersøgelse på skolerne. Svarprocenten har altid ligget under 50%, hvilket iflg. forvaltningen medfører at målingen skal læses med forbehold. På trods af det, er der ikke gjort nævneværdige tiltag for at hæve svarprocenten. Til sammenligning kan nævnes at Århus kommune har en svarprocent på 72 så det kan sagtens lade sig gøre at få en høj svarprocent hvis man virkelig vil.

Rapporten og hvilke tiltag der evt. sættes i værk pba. rapporten bliver ikke offentliggjort overfor forældrene, hverken af skolelederne eller forvaltningen. I stedet bliver rapporten gemt godt af vejen nede i et referat fra et af udvalgets møder.

Til gengæld har forvaltningen skåret ned på informationen i rapporten, på trods af at kommunens kommunikationspolitik ”skal sikre at:

- der er åbenhed, dialog og borgerinddragelse, så flere borgere bliver involveret og engageret i Frederikssund kommunes aktiviteter”

Der hvor rapporten år efter år viser at der er alvorlige problemer, nemlig ”Ledelsens evne til at lede skolen” og ”Din adgang til at gå i dialog med ledelsen, når du har behov”, hvor sølle ca. 40% er ”tilfredse/meget tilfredse” bliver der fra Børn og Skolechefens side ikke gjort tiltag til forbedring da resultatet er lige elendigt år efter år.

Da undersøgelsen derfor fremstår som værende fuldstændig ligegyldig, vil jeg gerne vide hvorfor der år efter år spildes penge og forældrenes tid på denne undersøgelse.

Svar på spørgsmål

Formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard, svarer følgende:

Byrådet i Frederikssund Kommune har besluttet, at der hvert år gennemføres en tilfredshedsundersøgelse på Børne-, skole og klubområdet. Efter gennemførelsen af undersøgelsen fremlægges resultaterne for de relevante politiske udvalg ligesom de drøftes med forældrebestyrelserne og skolebestyrelserne. Endelig indgår resultaterne i en løbende opfølgning mellem skolen og Center for Børn og Skole. I foråret forventer Center for Børn og Skole at fremlægge en sag for Uddannelsesudvalget med forskellige forslag til, hvordan besvarelsesprocenten kan hæves.