Frederikssund Kommunes logo

Forældretilfredshed i dagtilbud

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 31. januar 2020.

Camilla Cordius har stillet følgende spørgsmål til Uddannelsesudvalget formand:

På vegne af forældre i børnehuset Toftelund vil jeg gerne stille følgende spørgsmål:

Hvordan inddrager Frederikssund Kommune forældretilfredshedsundersøgelserne i udviklingen af dagtilbud, eksempelvis inden for nye indsatser, op- og ned normering, ansættelser/afskedigelser etc.?

Svar på spørgsmål

Udvalgsformand Maria Katarina Nielsen svarer følgende:

Vi gennemfører hvert år i Frederikssund Kommune en forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Resultaterne af forældretilfredsundersøgelsen indgår i de faglige kvalitetsoplysninger, som er en rapport, der hvert andet år fremlægges udvalg og byråd, som giver en status af hele dagtilbudsområdet. Mere konkret fremlægges hver forældretilfredsundersøgelse for os i det politiske udvalg.

Forældretilfredsundersøgelserne er dog primært tænkt som et udviklingsredskab til at sikre en høj kvalitet i det enkelte område og i det enkelte børnehus. Det enkelte børnehus drøfter derfor resultaterne og evt. handlinger i både forældrebestyrelse og i MED-udvalg. Forældretilfredshedsundersøgelserne bliver ikke anvendt i forbindelse med op- og ned normering og ansættelser/afskedigelser.

Vi ønsker i Opvækstudvalget at få et tættere samarbejde med forældregruppen, hvorfor vi nu to gange om året – første gang her i april – skal have løbende dialogmøder med forældrebestyrelserne i de fire områder. En af de ting, vi politisk gerne vil diskutere med forældrebestyrelserne er, hvordan vi bedst bruger både forældretilfredsundersøgelsen og børnetrivselsundersøgelsen. I den forbindelse kunne det være oplagt at tage en diskussion af, om vi i dag inddrager forældretilfredsundersøgelserne på bedste vis, og om man i selve undersøgelserne skal sætte fokus på andre tematikker.