Frederikssund Kommunes logo

Embedsmænds ageren ved grundsalg

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 26. februar 2020.

Johan Gaunitz stiller følgende spørgsmål til borgmesteren:

Frederikssund Kommune har åbenbart valgt at frasælge en grund i et lukket særsalgsforløb med udelukkelse af andre end et specifikt medlem af byrådet. Efter en faglig vurdering af en fair pris har åbenbart en betroet medarbejder alligevel valgt at indhente en lavere vurdering og derved påført kommunen og skatteborgerne et økonomisk tab. Er dette agerende i tråd med kommunens sædvanlige sagsbehandling? Ydermere er der angivelig en usædvanlig særtinglysning i forbindelse med handlen og jeg undrer om denne betingelse var et ufravigeligt krav fra kommunens side?

Svar på spørgsmål

Borgmester John Schmidt Andersen svarer følgende:

Dine spørgsmål er således, forkortet:

1. En betroet medarbejder har indhentet en lavere vurdering og påført kommunen et økonomisk tab. Er dette sædvanlig sagsbehandling?

Svar: Det er sædvanlig praksis, at der udfoldes bestræbelser på at finde en fagligt korrekt markedspris. I den konkrete sag er der indhentet to mæglervurderinger. Det var imidlertid kun den ene vurdering, der tage højde for, at kommunen skal have mulighed for at etablere en fysisk kystsikring på arealet uden at skulle ud i et tilbagekøb af arealet. Der er naturligvis ingen medarbejdere, der arbejder for at påføre kommunen et tab, hvilket da ej heller er sket i denne sag.

2. Der er angiveligt en usædvanlig ”særtinglysning” i forbindelse med handlen. Var denne betingelse et ufravigeligt krav fra kommunens side?

Svar: Det er sædvanlig praksis at sikre sælgers rettigheder ved tinglysning af deklarationer. I denne sag er det vurderet, at en mulighed for et kommende dige burde sikres, uden hverken at skulle tilbagekøbe i fri handel på markedsvilkår, eller ved gennemførelse af en ekspropriation. Det var således et ufravigeligt krav, at der blev sikret en senere mulighed for en digeløsning mod fjorden.

I sagen er der dog desværre begået den fejl, eller uopmærksomhed, at deklarationen anviser, at kommunen skal afholde de udgifter en eventuel digeløsning måtte medføre. Dette er ikke i fuld overensstemmelse med den politiske beslutning, og ej heller praksis.

Såfremt der på et senere tidspunkt måtte opstå behov for et projekt til kystbeskyttelse, vil Byrådet efter Kystbeskyttelseslovens § 9a, kunne pålægge alle ejere af fast ejendom, der opnår en fordel eller beskyttelse at bidrage til projektet. Først på dette tidspunkt vil det være muligt at vurdere konsekvenserne eller evt. størrelsesorden af den begåede fejl.