Frederikssund Kommunes logo

Spørgetid ved byrådsmøder

OBS: I de sidste fire ordinære møder i byrådsperioden suspenderes spørgetiden i henhold til reglerne for Byrådets spørgetid. Der vil derfor ikke være spørgetid ved Byrådets møder i september, oktober, november og december.

Umiddelbart før hvert ordinære offentlige byrådsmøde afholdes offentlig spørgetid i maksimum 30 minutter. Formålet med spørgetiden er at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse som vedrører kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål og svar

Se svar på de spørgsmål, som borgere i kommunen tidligere har stillet til Byrådet.

Stil et spørgsmål

For at stille Byrådet et spørgsmål, skal du indsende dit spørgsmål senest otte dage før et byrådsmøde. Spørgsmålet skal være af almen interesse for borgere i Frederikssund Kommune. Har du stillet et spørgsmål til Byrådet, skal du møde op på byrådsmødet for at få dit spørgsmål besvaret. Møder du ikke op, vil spørgsmålet ikke blive besvaret. Der må højst stilles to spørgsmål pr. borger på et byrådsmøde.

Du kan enten indsende dit spørgsmål her på hjemmesiden eller du kan sende et brev til:
Frederikssund Kommune
Torvet 2
3600 Frederikssund

Husk at mærke kuverten med "Spørgetid".

Se reglerne for spørgsmål til Byrådet.