Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo

Anlægs- og indvindingstilladelse

Afgørelse | Miljø | 3600 Frederikssund

Frederikssund Kommune meddeler hermed fornyet anlægs- og indvindingstilladelse til Ådalens Vandværk - Novafos

Novafos har søgt om forhøjet indvindingstilladelse til Ådalens Vandværk, fra 500.000 m3/år til 700.000 m3/år for at dække forsyningsbehovet i Frederikssund by.

Ikke VVM pligtig

Ansøgningen er screenet efter Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)  ( LBK nr. 1225 af 25/10/2018 ) og det ansøgte vurderes til ikke at have væsentlige påvirkninger på miljøet. Frederikssund Kommune vurderer derfor at det ansøgte ikke er VVM pligtigt. 

Anlægs- og indvindingstilladelse samt VVM-screening for Ådalens Vandværk kan ses her