Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 for boligområde ved Færgevej

I høring | Planer | 3600 Frederikssund

Frederikssund Byråd vedtog den 29. januar 2020 at fremlægge lokalplanforslag 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 i offentlig høring. Planforslagene er i offentlig høring fra den 6. marts 2020 til 1. maj 2020.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etableringen af tæt-lav boligbebyggelse i to etager med tilhørende fælleshus. Der forventes etableret 29 boliger inden for området. Lokalplanområdet er omfattet af en eksisterende byplanvedtægt, som udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse.

Høring 

Forslag til lokalplan 133 og forslag til kommuneplantillæg 012 er offentligt fremlagt i perioden fra den 6. marts 2020 til den 1. maj 2020.

Har du bemærkninger til forslagene, skal de sendes til Frederikssund Kommune ved en af følgende muligheder:

  • Send e-mail til: planteamet@frederikssund.dk
  • Send brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Det planlagte informationsmøde torsdag den 26. marts 2020 er desværre aflyst som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om coronasmitte.

Kommunen skal have modtaget dit høringssvar senest 1. maj 2020.

Forslag til lokalplan 133

Forslaget har til formål at give mulighed for opførelse af tæt-lav rækkehuse i to etager med tilhørende fælleshus.

Forslag til kommuneplantillæg 012

Forslaget har til formål, at muliggøre etablering af tæt-lav rækkehuse i to etager med tilhørende fælleshus. Med forslaget gives der mulighed for tæt-lav bebyggelse med et etageantal på 2 plus taghave og med en bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter.

Med tillægget udlægges en del af den eksisterende ramme B 1.9 Færgevej i en ny ramme B 1.33 Nyt boligområde ved Færgevej. 

Se forslag til lokalplan 133 For boligområde ved Færgevej
Se forslag til kommuneplantillæg 012 
Se bekendtgørelse og klagevejledning sidst i planforslagene