Frederikssund Kommunes logo

Høring af ny sundhedspolitik 2022-2026

Emner: Politik

Høring af ny sundhedspolitik 2022-2026

Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune sender nu udkast til Sundhedspolitik 2022-2026 i offentlig høring.

Kommunens kommende sundhedspolitik har titlen ”Sammen om sundhed”. At være ’sammen om sundhed’ er et særdeles vigtigt element i politikken.

Her kan du læse udkastet til sundhedspolitik 2022-2026

Du har nu mulighed for at kommentere på sundhedspolitikkens indhold og ikke mindst komme med yderligere input hertil.

Når du afgiver høringssvar, kan du eventuelt overveje følgende:

  • Hvad mener du overordnet set om sundhedspolitikken?
  • Hvad mener du om sundhedspolitikkens mål og hensigt?
  • Hvad blev du særligt optaget af, da du læste sundhedspolitikken?
  • Hvordan kan sundhedspolitikken eventuelt forbedres?

Hvordan afgiver jeg mit høringssvar?

Benyt linket "Opret nyt høringssvar" nedenfor.   

Bemærk at sidste frist for afgivelse af høringssvar er den 5. november 2021, og at alle høringssvar vil blive offentligt tilgængelige.

Høringssvarene bliver behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er overskredet

Offentlige høringssvar

Nr.Indsendt afModtaget den
o-01.René Christiansen07. oktober 2021 kl. 09:30
o-02.Slettet
o-03.Skolebestyrelsen Slangerup Skole12. oktober 2021 kl. 13:08
o-04.Formand Lissi Gyldendahl, Ældrerådet12. oktober 2021 kl. 13:35
o-05.Chefkonsulent Lene Schack-Nielsen, Enhed for Det Nære sundhedsvæsen, Center for Sundhed i Region Hovedstaden12. oktober 2021 kl. 13:40
o-06.Formand Bente Schousboe, Frederikssund Diabetes Lokalforening12. oktober 2021 kl. 13:54
o-07.Leder af Gigtskolen og bestyrelsesmedlem af aftenskolerne samråd Frederikssund, John Kalo12. oktober 2021 kl. 14:06
o-08.Birgitte Fredfeldt, Røde Kors Frederikssund lokal afd.25. oktober 2021 kl. 14:24
o-09.Caja Bouman Nielsen, Center for Ejendomme og IT Kommunale Ejendomme27. oktober 2021 kl. 10:58
o-10.Alice Linning, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)27. oktober 2021 kl. 10:59
o-11.Bente Christensen, Ældre Sagen i Frederikssund Kommune31. oktober 2021 kl. 21:31
o-12.Kamilla Elkjær og Søren Højlyng, frederikssund Idrætsråd02. november 2021 kl. 08:39
o-13.Forældrebestyrelsen område Nord, Forældrebestyrelsen område Nord03. november 2021 kl. 08:59
o-14.Lokal MED Rehabiliteringsafdelingen og afd. C, Lokal MED Rehabiliteringsafdelingen og afd. C03. november 2021 kl. 14:35
o-15.Jette Lund Pedersen, Bedre Psykiatri Frederikssund03. november 2021 kl. 17:14
o-16.Høringssvar fra områdebestyrelsen Hornsherred børnehuse og dagpleje, Områdebestyrelsen Hornsherred Børnehuse og Dagpleje03. november 2021 kl. 21:37
o-17.Døgnplejen; Center for Sundhed og Forebyggelse, Døgnplejen; Center for Sundhed og Forebyggelse04. november 2021 kl. 14:21
o-18.Medarbejdersiden i Lokal MED-udvalget for Job og Rådgivning, Medarbejdersiden i Lokal MED-udvalget for Job og Rådgivning04. november 2021 kl. 14:28
o-19.Maya Cramer, Koordinerende MED, Sundhed og forebyggelse05. november 2021 kl. 20:36