Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Fritids- og kulturudvalget

Fritids- og kulturudvalget har følgende medlemmer:

Se dagsordner og referater fra udvalgets møder.

Udvalgets ansvarsområder

Fritids- og Kulturudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kultur-, fritids- og idrætsområdet. Herunder:

 • Idræts- og fritidsaktiviteter
 • Kulturaktiviteter
 • Bibliotek
 • Musikskole, teater og biografforhold
 • Museer og lokalarkiver
 • Folkeoplysning
 • Venskabsbyforbindelser og –aktiviteter
 • Regler for udlån og udleje af lokaler og for tilskud til foreninger m.v.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner under udvalgets område
 • Dialog med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Frederikssund Idrætsråd, Aftenskolernes Samråd og Kulturrådet i Frederikssund.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

 • Politikker og planer indenfor udvalgets område
 • Bygge- og anlægsopgaver indenfor udvalgets område.