Frederikssund Kommunes logo

Spildevands- og vandtakster for 2021

Den kommunale kloak- og vandforsyning varetages i et samarbejde mellem Frederikssund, Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommune, i et vandselskab kaldet Novafos.

Du kan læse mere om Novafos, aflæse målere m.v. på deres hjemmeside www.novafos.dk 

Taksterne fastsættes af selskabets bestyrelse, og de gældende takster for 2021 vil blive publiceret på deres hjemmeside. 

Der findes også private vandværker i Frederikssund Kommune. Er du tilsluttet et af disse, henvises til vandværkets egen hjemmeside.